Wszyscy zainteresowani marketingiem wielopoziomowym (ang. „multi-level marketing”), w Polsce zwanym również marketingiem sieciowym, zgodnie przyznają, że prawdziwy boom w tej sferze gospodarki nastąpił na rodzimym rynku po roku 2010. Wtedy to zaczęły się pojawiać pierwsze publikacje o MLM w języku polskim i zaczęto na masową skalę budować struktury firmy działających w modelu sprzedaży bezpośredniej, jakim jest marketing sieciowy.

Od roku 2010 firmy działające w branży MLM zaczęły brać poważnie misję merytorycznego wsparcia dystrybutorów i pomocy w rekrutacji nowych osób. Można powiedzieć, że od tego momentu marketing sieciowy, wraz ze wzrostem udziału w rynku i powiększeniem dochodów, zaczął być traktowany jako pełnoprawny biznes. Marketing sieciowy przeszedł długą drogę z działalności klasyfikowanej przez wielu jako akwizycja do przekazywania informacji o produktach i możliwościach ich zakupu oraz pozyskiwania nowych osób, kreujących tzw. dochód pasywny dystrybutora. Jest to część dochodu osoby znajdującej się pod nami, którą zrekrutowaliśmy, przysługująca nam ze względu na zwerbowanie tej osoby do interesu w przeszłości.

W dobie szeroko dostępnego Internetu dystrybutorzy w marketingu sieciowym mają ułatwione zadanie – praktycznie każdego dnia odbywają się spotkania i konferencje on-line z potencjalnymi nowymi członkami organizacji. Mimo to, ciągle główną drogą dotarcia do nowych osób pozostaje bezpośredni kontakt i budowanie dobrych relacji wewnątrz naszej sieci.

Marketing sieciowy ciągle jest przede wszystkim budowaniem struktur zadowolonych klientów i partnerów, którzy mogą niskim nakładem czasu, pracy i kosztów zarabiać oraz zaopatrywać w produkty najwyższej jakości siebie i bliskich.