Jedną z najprostszych, a zarazem najpełniejszych definicji terminu marketing sieciowy jest bezpośrednie przekazywanie produktu lub usługi od producenta do klienta z pominięciem pośredników. W systemie tym zarabia nie tylko producent, ale także te jednostki, dzięki którym dobra są dostarczane szerszemu gronu odbiorców.

Marketing sieciowy

Marketing sieciowy

Najprościej można ująć marketing sieciowy i pokrewne mu działania jako budowanie sieci, której poszczególne oczka stanowią ludzie polecający kolejnym (swoim znajomym, kolegom z pracy, rodzinie) dany produkt lub usługę, bądź też, co równie częste, kupujący jedynie dla siebie, ale co ważne – po cenach hurtowych. Marketing sieciowyzdobywa rosnącą popularność również dlatego, że jako system oparty na sieci międzyludzkich relacji jest działaniem zespołowym, w którym naszymi współpracownikami bardzo często są osoby dobrze nam znane.

Zgodnie z danymi Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej sprzedaż bezpośrednia (a więc reprezentowana przez marketing sieciowy) jest jednym z najbardziej obiecujących sposobów dystrybucji produktów. Co może wydać się zaskakujące z perspektywy polskiego konsumenta, jest to wiodąca forma sprzedaży wśród mieszkańców obu Ameryk. W samych tylko Stanach Zjednoczonych ¾ ludności dokonuje zakupów w systemie sprzedaży bezpośredniej, a obroty branży szacuje się na poziomie mniej więcej 30 mld dolarów amerykańskich. Na całym świecie network marketingiem (jak nazywamy inaczej marketing sieciowy) para się nawet do 90 mln ludzi!

Opisany powyżej sposób dystrybucji dóbr również w Polsce zdobywa coraz więcej zwolenników. Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe firmy oparte na systemie sprzedaży bezpośredniej, a gdybyśmy dobrze popytali, to okazałoby się, że i wśród naszych znajomych jest niejeden aktywny dystrybutor.